Olika brickor

Det är ju så att det finns flera olika varianter av spelet bingo, utöver den klassiska som de flesta känner till så har vi några andra som vi också spelar ofta. Här tänkte vi beskriva de vanligaste varianterna som vi spelar både i bingohallar och på Internet. Online har man ju också bingobrickor bara det att de inte är gjorda av papper utan är helt virtuella.

Klassisk bingo (Skandinavisk 75bollars bingo).

När man pratar om Klassisk bingo menar man alltså den som utomlands kallas för Skandinavisk 75bollars bingo. Det betyder att det är 75 nummer som dras i slumpad ordning och på brickorna finns det nummer mellan 1 och 75 som slumpmässigt tryckts på.

 

Brickan ser ut som så att den har ett rutmönster på 25 rutor, fem vågräta och fem lodräta rader. I varje ruta finns alltså ett nummer mellan 1 och 75. Överst på brickan så står det alltid B I N G O. Det gör det för att man snabbare och enklare ska kunna se om man har det nummer som ropas ut. Det fungerar nämligen så att om man har ett nummer mellan 1 och 15 så ligger det alltid på den lodräta raden under bokstaven B. Har man ett nummer mellan 16 och 30 så ligger det alltid i den lodräta raden under bokstaven I. Har man ett nummer mellan 31 och 46 ligger det alltid i den lodräta raden under bokstaven N och så vidare. På det sättet behöver man aldrig kolla igenom hela brickan för varje draget nummer utan bara en lodrät rad. Då går det mycket fortare, speciellt om man spelar flera brickor till samma spel.

Brittisk bingo (90bollars bingo).

När man pratar om Brittisk bingo så är det den form av bingo som har 90 nummer man oftast pratar om. Vanligt är att man inte ens säger Brittisk bingo utan endast omnämner den som 90bolllars bingo. Det är så klart på grund av att man spelar med nummer mellan 1 och 90 och på brickorna finns det framslumpade nummer mellan just 1 och 90.

 

Brickan ser ut som så att den har ett rutmönster med 27 rutor, tre lodräta och nio vågräta rader. I rutmönstret har man tryckt 15 framslumpade nummer på varje bricka mellan 1 och 90. På varje vågrät rad finns det således fem rutor med nummer och fyra tomma rutor.

Amerikansk bingo (75bollars bingo).

När man pratar om Amerikansk bingo så är det en variant av den Klassiska bingon som man återfinner i kategorin med 75bollars bingo. Här ser brickan nästan exakt likadan ut som i Klassisk bingo bara det att mittenrutan är tom. Alltså är det inte 25 nummer även om det är 25 rutor utan 24 nummer. Mittenrutan fungerar då som en joker kan fungera i kortspel, den är redan ”markerad”. På det sättet går det att få bingo med endast fyra nummer i rad på sin bricka när mittenrutan ingår i raden. Man spelar fortfarande med nummer mellan 1 och 75 så det är egentligen inte lättare att vinna även om det kan kännas så.

Mönsterbingo (75bollars bingo).

När man pratar om Mönsterbingo så är även det en form av 75bollars bingo. Brickan ser ut precis som en bricka till Klassiskt bingo ned 25 nummer mellan 1 och 75 i ett rutnät på fem gånger fem rutor. Skillnaden kommer i hur man vinner, det gäller att få ihop till ett mönster, inte bara fem i rad. På brickan syns det genom att de rutor som måste bli markerade har en annan bakgrundsfärg.

Variantbingo (75bollars bingo).

När man pratar om Variantbingo så är det en bingovariant som faller in i kategorin 75bollars bingo. Bingobrickorna till detta spel är lite annorlunda uppbyggda än andra på grund av att man spelar flera omgångar på dem. Det är nämligen så att på en bricka så finns det fem stycken mindre brickor som alla har utseendet av en bricka i Klassisk bingo. När man spelar så spelar man en delbricka i taget.